Site-ul www.s24.ro este proprietatea SC S24 Systems SRL. Accesând și utilizând site-ul www.s24.ro vă exprimați implicit acordul față de termenii și condițiile prezentate mai jos.
În cazul în care nu sunteţi de acord cu termenii și condițiile enunțate, vă rugăm să nu folosiţi acest site şi să-l părăsiţi imediat.

1. INFORMAŢII PERSONALE
Informaţiile pe care ni le furnizaţi ne permit să personalizăm şi să îmbunătăţim în permanenţă modul în care interacţionaţi cu noi.
Informațiile personale colectate se referă la denumirea firmei sau organizației, nume şi prenume, adresa, numere de telefon, adresa e-mail, informații despre funcția ocupată, informații despre modul în care sunt folosite serviciile şi produsele companiei, date de trafic (numele furnizorului de servicii Internet şi adresa IP prin care accesaţi Internetul, adresa de Internet a sitului de la care v-aţi legat direct la site-ul nostru, etc.)
Aceste informații sunt colectate pentru:
– a putea răspunde la o cerere pe care ne-ați adresat-o;
– a îmbunătăti site-ul propriu;
– a comunica cu dumneavoastră în legătură cu oferte speciale, bonusuri și alte informații şi activități de marketing.
Toate aceste informaţii vor fi denumite în cele ce urmează „Informaţia”.
Prin termenul “utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce va accesa site-ul www.netland.ro.

2. PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR
Informaţia va fi prelucrată de către SC S24 Systems SRL cu respectarea dispoziţiilor Legilor nr. 506/2004 şi 677/2001, pe perioada de utilizare a site-ului/serviciilor de către dumneavoastră precum şi pentru o perioadă de 3 ani de la data încetării utilizării acestora, în urmatoarele scopuri:
procesarea comenzilor/cererilor dumneavoastră, soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor;
furnizarea de servicii şi/sau produse către dumneavoastră;
marketingul şi comercializarea produselor şi serviciilor companiei şi ale partenerilor companiei, prin orice mijloc de comunicare, mai putin apelarea automata care nu necesită intervenţia unui operator uman (scrisori, broşuri, alte materiale tipărite etc.);
marketingul şi comercializarea produselor şi serviciilor companiei şi ale partenerilor săi, prin mijloace de apelare automată care nu necesită intervenţia unui operator uman (e-mail, fax, apeluri preînregistrate);
furnizarea de servicii cu valoare adaugată.
Compania are dreptul de a dezvălui informaţia partenerilor săi, în scopurile mai sus menţionate.

3. COOKIES
Prin termenul “Cookies” sunt desemnate informaţiile pe care un website le transferă către hard discul computerului d-voastră pentru a fi înregistrate şi păstrate.
Cookies ajută la eficientizarea Web prin stocarea de informaţii despre preferinţele d-voastră pentru un website particular. Aceste cookies propriu-zise nu identifică personal un utilizator, însă pot recunoaşte calculatorul unui utilizator. Site-ul nostru utilizează cookies pentru a urmări traseul parcurs de vizitator pe site.
Datele colectate de la vizitatorii site-ului nostru sunt analizate doar pentru evidenţierea tendinţelor şi pentru îmbunătăţirea pe viitor a site-ului. Cookies utilizaţi de noi nu înregistrează date cu caracter personal. După închiderea browserului de Internet, aceste cookies pur şi simplu încetează.
Dacă doriţi, vă puteţi seta computerul să nu accepte cookies.

4. TRANSMITEREA INFORMAŢIILOR
Informaţiile legate de clienţi reprezintă un element important al activităţii noastre şi nu le vindem terţilor. Nu transmitem informaţiile legate de clienţi decât producătorilor soluţiilor pe care le puteţi achziţiona de la noi, partenerilor de afaceri şi afiliaţilor.
Divulgăm informaţii legate de contact şi informaţii personale numai în cazul în care considerăm că acest lucru este necesar conform legii, pentru respectarea şi aplicarea termenilor și condiţiilor noastre de utilizare şi a altor contracte sau pentru protejarea drepturilor, proprietăţii sau a siguranţei companiei, a utilizatorilor noştri sau a altor persoane. Aceasta include schimbul de informaţii cu alte companii şi organizaţii în vederea protejării împotriva fraudelor.

5. DREPTURILE UTILZATORILOR
Utilizatorul are următoarele drepturi: de acces şi intervenţie la informaţie, de opoziţie cu privire la prelucrarea informaţiei, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi de a se adresa justiţiei, aşa cum sunt reglementate de dispoziţiile art. 13 – 18 din Legea nr. 677/2001. Aceste drepturi includ:
a) dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt prelucrate de către companie;
b) dreptul de a se opune în orice moment, ca datele cu caracter personal ce îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
c) dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing;
d) dreptul de a se adresa justiţiei în situaţia în care a suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor sale;
e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.
Pentru situaţiile prevăzute la literele a), b) si c) Utilizatorul trebuie să înainteze o cerere scrisă, datată şi semnată. În cerere va preciza dacă doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. Compania va comunica măsurile adoptate/informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Compania nu comercializează produse/servicii destinate copiilor. Daca nu aveţi 18 ani, puteţi folosi serviciul, produsele şi ofertele numai cu implicarea şi consimţământul unuia dintre părinţi.

6. LEGĂTURI CU ALTE PAGINI DE INTERNET
Site-ul www.s24.ro poate conţine legături către pagini de Internet ale unor terţe părţi. SC S24 Systems SRL. nu deţine nici un control asupra site-urilor de acest fel. Compania nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestora, nu sprijină şi nu este responsabilă pentru conţinutul lor, reclama, produsele, sau alte materiale conținute de astfel de site-uri.

7. DREPTURI DE AUTOR ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Conținutul, imaginile, textele, logo-ul, precum și alte materiale expuse, transmise sau conţinute pe site-ul www.s24.ro sunt protejate de legislația în vigoare privind proprietatea intelectuală. Utilizatorul poate folosi copii, distribui şi transmite conţinutul doar în interes personal. Utilizatorul nu are dreptul de a modifica, publica, transmite, transfera, vinde, reproduce, expune sau exploata comercial în vreun fel orice conţinut sau să încalce marca de fabricaţie sau marca serviciului cuprinsă într-un astfel de conţinut.
Dacă observați că orice material pus la dispoziție pe site incalcă drepturile de copyright sau orice alte drepturi, vă rugăm sa ne anunțați despre acest lucru la rubrica „Contact”.
Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele daune de orice fel, directe, sau indirecte, rezultate din greșeli, erori sau lipsa de acuratețe a informațiilor publicate pe www.s24.ro .
Materialele publicate pe acest site au doar rol informativ; este responsabilitatea Utilizatorului să verifice informațiile înainte de a le folosi.

8. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI
Utilizatorul este de acord, acceptă şi garantează că va folosi acest site şi serviciile în concordanţă cu aceşti termeni şi condiţii şi într-o manieră corespunzătoare şi legală şi numai în scopuri legale, şi spre exemplu şi nu ca o limitare, utilizatorul nu va:
• Folosi acest site pentru a dăuna minorilor în nici un fel;
• Primi, accesa sau transmite niciun conţinut care încalcă legea drepturilor de autor şi de proprietate intelectuală, încalcă confidenţialitatea, este pornografic, obscen, rasist, ameninţător, ofensiv, defăimator sau altfel ilegal;
• Transmite un conţinut electronic, inclusiv viruşi, care vor cauza, sau este probabil că vor cauza detrimente sau vor păgubi, în orice fel, sistemul de calculatorare al SC S24 Systems SRL şi/sau al altor utilizatori;
• Intra în, nu va face cereri de trafic excesive, nu va furniza sau transmite reclamă neautorizată (spam) de orice fel, rezumate, concursuri, scheme piramidale sau să se angajeze prin orice alt comportament intenţionat să inhibe ceilalți utilizatori de a utiliza acest site, sau orice alt site, sau care este altfel posibil să păgubească sau să distrugă reputaţia Companiei sau reputaţia unei terţe părti;
• Divulga propria identitate sau pe cea a unei terţe părţi sau informaţii sensibile în conversaţii şi mesaje afişate;
Prin folosirea acestui site, utilizatorul este de acord să compenseze, apere şi să nu facă răspunzătoare SC S24 Systems SRL pentru şi împotriva oricăror pierderi, cheltuieli, pagube şi costuri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor, rezultând din încălcarea lui a prezenţilor termeni şi condiţii.
Utilizatorul ia la cunoştinţă că a citit şi acceptat aceşti termeni şi condiții.
Utilizarea Site-ului de către Utilizator se consideră acceptarea acestor termeni şi condiții.

9. MODIFICAREA DECLARAŢIEI
Ne rezervăm dreptul de a revizui fără preaviz atât conținutul site-ului, cât și termenii și condițiile de utilizare. Aceasta se va aplica însă pentru serviciile noastre, responsabilitatea consultării acestora, pentru a constata eventualele modificări vă revine dumneavoastră.
Dacă totuşi vizitaţi site-ul nostru şi ne folosiţi serviciile, acest fapt, precum şi orice dispută legată de confidenţialitate se vor afla sub incidenţa acestor termeni și condiții de utilizare, inclusiv a prevederilor legate de daune, arbitraj, legislaţia română aplicabilă. Vă rugăm consultaţi site-ul www.s24.ro în mod frecvent pentru a urmări schimbările efectuate.

10. LEGEA APLICABILĂ
www.s24.ro (exclusiv site-uri ale terţelor părţi spre care există legături) este controlat de către SC S24 Systems SRL. Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că acest contract şi orice dispută legata de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile Romaniei, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a tribunalelor Romaniei. Acest site poate fi accesat de oriunde în România şi de peste hotare. Compania nu oferă nici o asigurare că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor tări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara Romaniei, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.